«ܡܫܝܚܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (r2.5.2) (ܪܘܒܘܛ ܚܘܠܦܐ: th:เมสสิยาห์)
(ܕܟܝܬ.)
'''ܡܫܝܚܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: מָשִׁיחַ܄ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: المسيح) ܗܘ ܫܡܐ ܒܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕ[[ܐܒܪܗܡ]] ([[ܝܗܘܕܝܘܬܐ]] ܘ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ]] ܘ[[ܐܣܠܐܡ]]) ܕܡܠܟܐ ܝܗܘܕܝܐ ܕܢܬܡܫܚ ܒ[[ܡܫܚܐ]] ܘܢܕܒܪ ܠ[[ܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ]]܂ ܠܫܢܐܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܚܕܬܐ ܩܪܐܢܬܩܪܐ ܡܫܝܚܐ "מלך המשיח" (ܡܠܟܐܡܠܟ ܡܫܝܚܐ)܂ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܡܪܐܬܐܡܪ ܕ[[ܝܫܘܥ|ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ]] ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܗ ܕ[[ܐܠܗܐ]]܂ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ|ܝܘܢܐܝܬ]] "Χριστός" (ܟܪܣܛܘܣ ܐܘ ܟܪܝܣܛܘܣ) ܗܘ ܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܐܣܠܐܡ ܐܦ ܐܡܪܐܢܐܡܪ ܝܫܘܥ (عيسى) ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܀
 
[[af:Messias]]