«ܚܘܦܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܬܪܨܬܐ
(ܚܘܦܝܐ ܚܕܬܐ)
 
ܙ (ܬܪܨܬܐ)
[[ܠܦܦܐ:Solar_eclips_1999_4_NR.jpg|thumb|ܚܘܦܝܐ ܕܫܡܫܐ ܒܫܢܬ 1999]]
 
'''ܚܘܦܝܐ ܕܫܡܫܐ ܐܘ ܕܣܗܪܐ''' ܗܘ ܓܕܫܐ [[ܡܘܙܠܬܐ|ܡܘܙܠܬܢܝܐ]] ܟܕ ܚܕܐܘ [[ܫܡܫܐ]] ܐܘ [[ܣܗܪܐ]] ܢܟܣܐ ܡܢ ܚܙܝܬܐ ܐܡܬܝ ܕܢܦܠܝܢ [[ܐܪܥܐ]] ܘܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܥܠ ܚܕܚܕܐ ܣܪܛܐ ܬܪܝܨܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܡܘܙܠܬܐ]]
2,927

edits