«ܚܘܦܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܥܡ ܟܘܟܒܐ
ܙ (ܬܪܨܬܐ)
(ܥܡ ܟܘܟܒܐ)
[[ܠܦܦܐ:Solar_eclips_1999_4_NR.jpg|thumb|ܚܘܦܝܐ ܕܫܡܫܐ ܒܫܢܬ 1999]]
 
'''ܚܘܦܝܐ ܕܫܡܫܐ ܐܘ ܕܣܗܪܐ''' ܗܘ ܓܕܫܐ [[ܡܘܙܠܬܐ|ܡܘܙܠܬܢܝܐ]] ܟܕ ܐܘ [[ܫܡܫܐ]] ܐܘ [[ܣܗܪܐ]] ܐܘ [[ܟܘܟܒܐ]] ܢܟܣܐ ܡܢ ܚܙܝܬܐ ܐܡܬܝ ܕܢܦܠܝܢ [[ܐܪܥܐ]] ܘܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܐܘ ܟܘܟܒܐ ܥܠ ܚܕܐ ܣܪܛܐ ܬܪܝܨܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܡܘܙܠܬܐ]]
2,685

edits