«ܪܝܫ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܚܪ̈ܢܐ.
ܙ (ܫܢܐ ܪܫ ܠ ܪܝܫ: ܟܬܒܬܐ ܥܬܝܩܬܐ.)
ܙ (ܐܚܪ̈ܢܐ.)
{{ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ}}
 
'''ܪܫܪܝܫ''' ܗܝ ܐܬܘܬܐ ܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ]] ܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ]] ܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ]] ܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ]]܀
 
[[als:ר]]