«ܪܝܫ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܝܣܦܬ ܟܬܒܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ.
ܙ (ܐܚܪ̈ܢܐ.)
ܙ (ܝܣܦܬ ܟܬܒܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ.)
{{ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ}}
 
'''ܪܝܫ''' ܐܘ '''ܪܫ''' ܗܝ ܐܬܘܬܐ ܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ]] ܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ]] ܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ]] ܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ]]܀
 
[[als:ר]]