«ܢܩܒܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (ܫܢܐ ܢܩܒܐ ܠ ܢܩܒܬܐ: ܟܬܒܬܐ ܕܠܐ ܒܓܕܡܐ.)
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Female.svg|thumb|ܣܒܝܣܐܝܬ ܢܝܫܐ ܕܐܠܗܬܐ ܪܗܘܡܝܬܐ [[ܐܦܪܘܕܝܛܐ (ܐܠܗܬܐ)|ܐܦܪܘܕܝܛܐ]] ܗܘ ܢܝܫܐ ܕܓܢܣܐ ܢܩܒܬܢܝܐ]]
[[ܠܦܦܐ:Female.svg|thumb|ܛܘܦܣܐ ܕܢܩܒܐ]]
 
'''ܢܩܒܐܢܩܒܬܐ''' ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܝܢ [[ܓܢܣܐ|ܓܢܣ̈ܐ]] ܕ[[ܚܝܘܬܐ|ܚܝܘܬ̈ܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܢܸܩܒ݂ܬ݂ܳܐ|ܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ|ܢܶܩܒ݂ܬ݂ܳܐ|ܢܶܩ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ}}
{{ܪܬܡܐ|ܢܸܩܒ݂ܵܐ|ܢܸܩܒ݂ܹ̈ܐ|ܢܶܩܒ̥ܳܐ|ܢܶܩܒ̥̈ܶܐ}}
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==
* [[ܕܟܪܐ]]
 
[[am:ሴት]]