«ܕܩܢܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (r2.7.1) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: nn:Skjegg)
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Wheeler.jpg|thumb|ܕܩܢܐ ܘܦܣܡܐܘ[[ܦܣܡܐ]] ܕܒܪܢܫܐܕܓܒܪܐ ܚܕ]]
 
'''ܕܩܢܐ''' ܗܘ ܟܢܫܐ ܕ[[ܣܥܪܐ (ܡܙܐ)ܡܙܬܐ|ܣܥܪܐܡܙ̈ܐ]] ܕܝܥܐܕܢܐܥ̈ܝܢ ܒ[[ܣܦܬܐ]] ܬܚܬܝܬܐ ܘܒ[[ܙܢܩܐ]] ܘܒ[[ܨܘܪܐ (ܨܪܘܝܘܬܐ)|ܨܘܪܐ]] ܕܐܢܫܐ. ܐܦ ܡܫܬܡܗܐ ܕܩܢܐ ܕܘܟܬܐ ܕܝܥܐܕܬܐܥܐ ܒܗ ܣܥܪܐ ܗܢܐ ܡܬܩܪܐܡܙ̈ܐ ܕܩܢܐ܀ܗܠܝܢ܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܕܲܩܢܵܐ|ܕܲܩܢܹ̈ܐ|ܕܰܩܢܳܐ|ܕܰܩܢ̈ܶܐ}}