«ܣܦܝܢܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܝܣܦܬ ܪܬܡܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ.
(ܝܣܦܬ ܪܬܡܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ.)
[[ܠܦܦܐ:DANA 2004 ubt.jpeg|thumb|350px|ܣܦܝܢܬܐ]]
 
'''ܣܦܝܢܬܐ''' (ܟܢܘܫܝܐ ܕܒܨܝܪܘܬܐ: '''ܣܦܝܢ̈ܐ'''܄ ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܬܝܪܘܬܐ: '''ܣܦܝܢ̈ܬܐ''') ܗܝ [[ܩܪܩܘܪܐ]] ܪܒܬܐ ܕܩܦܝܐܕܬܩܦܐ ܒ[[ܡܝܐ|ܡܝ̈ܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܣܦ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ|ܣܦ݂ܝܼܢܹ̈ܐ ܐܘ ܣܦ݂ܝܼ̈ܢܵܬ݂ܵܐ|ܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ|ܣܦ݂ܺܝ̈ܢܶܐ ܐܘ ܣܦ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ}}
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==