«ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܚܘܠܦܐ: ro:Noul Brunswick)
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:New_Brunswick,_Canada.svg‎|thumb|250px|ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ ܒܩܢܕܐ]]
 
'''ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]]: New Brunswick܄ [[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܐܝܬ]]: Nouveau-Brunswick) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]܂ ܢܝܘܠܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܗܘܦܪܟܝܐܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕ[[ܢܘܒܐ ܣܩܘܛܝܐ]] ܡܢ ܕܦܢܐܬܝܡܢܐ ܕܬܝܡܢܐ ܘܗܘܦܪܟܥܐ ܕܘܕ[[ܩܝܒܩ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܓܪܒܝܐ܂ܓܪܒܝܐ܂ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ ܗܝ [[ܦܪܝܕܪܝܩܛܘܢ]] ܘܡܕܢܝܬܐ ܪܒܬܐ ܗܝ [[ܣܝܢܛ ܓܘܢ]]܀
 
{{ܗܘܦܪܟܝܣ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܕܐ}}