«ܩܝܒܩ (ܗܘܦܪܟܝܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (r2.6.4) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: be-x-old:Квэбэк)
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Québec, Canada.svg‎|thumb|250px|ܩܝܒܩ ܒܩܢܕܐ]]
 
'''ܩܝܒܩ''' ܐܘ '''ܩܘܝܒܩ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܐܝܬ]]: Québec܄ [[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]]: Quebec) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]܂ ܩܝܒܩܠܩܝܒܩ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܗܘܦܪܟܝܐܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕ[[ܐܘܢܛܐܪܝܘ]] ܡܢ ܕܦܢܐܡܥܪܒܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܗܘܦܪܟܝܐ ܕܘܕ[[ܢܝܘܦܐܘܢܕܠܢܕ ܘܠܐܒܪܐܕܘܪ]] ܘܗܘܦܪܟܝܐ ܕܘܕ[[ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ]] ܡܢܡܢܡܕܢܚܐ ܕܦܢܐܘܥܡ ܕܡܕܢܚܐܐܬܪ̈ܐ ܒ[[ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ|ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ]] ܘܐܬܪ̈ܐ ܕ[[ܡܝܢ]] ܘܘܕ[[ܢܝܘ ܗܐܡܦܫܪ]] ܘܘܕ[[ܒܝܪܡܘܢܬ]] ܘܘܕ[[ܢܝܘ ܝܘܪܩ (ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ)|ܢܝܘ ܝܘܪܩ]] ܕ[[ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ|ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܬܝܡܢܐ܂ܬܝܡܢܐ܂ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܩܝܒܩ ܗܝ [[ܩܝܒܩ (ܡܕܝܢܬܐ)|ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܝܒܩ]] ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܗܝ [[ܡܘܢܛܪܝܐܠ]]܂ ܐܢܫ̈ܐ ܕܩܝܒܩ ܡܠܠܝ̈ܢܡܠܠܝܢ ܒܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ܀
 
{{ܗܘܦܪܟܝܣ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܕܐ}}