«ܣܡܟܬ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܠܐ ܬܥܒܕ ܫܚܠܦܬܐ ܐܚܪܝܬܐ. ܐܝܬ ܣܡܟܬ ܒܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ ܐܠܐ ܬܬܩܪܐ "ܣܝܢ".
(No such letter in Arabic. That's what happens when you copy paste without looking)
(ܠܐ ܬܥܒܕ ܫܚܠܦܬܐ ܐܚܪܝܬܐ. ܐܝܬ ܣܡܟܬ ܒܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ ܐܠܐ ܬܬܩܪܐ "ܣܝܢ".)
{{ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ}}
 
'''ܣܡܟܬ''' ܗܝ ܐܬܘܬܐ ܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ]] ܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ]] ܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ]] ܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ]]. .ܬܬܩܪܐ ܣܡܟܬ ܕܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ '''ܣܡܟ''' ([[ס]]) ܘܕܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ '''ܣܝܢ''' ([[س]])܀
 
[[als:ס]]