«ܚܘܦܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
The file Image:Solar_eclips_1999_4_NR.jpg has been replaced by Image:Solar_eclipse_1999_4_NR.jpg by administrator commons:User:Bdk: ''File renamed: add an ''e'' to correct spelling of the word ''eclips
(ܥܡ ܟܘܟܒܐ)
ܙ (The file Image:Solar_eclips_1999_4_NR.jpg has been replaced by Image:Solar_eclipse_1999_4_NR.jpg by administrator commons:User:Bdk: ''File renamed: add an ''e'' to correct spelling of the word ''eclips)
[[ܠܦܦܐ:Solar_eclips_1999_4_NRSolar_eclipse_1999_4_NR.jpg|thumb|ܚܘܦܝܐ ܕܫܡܫܐ ܒܫܢܬ 1999]]
 
'''ܚܘܦܝܐ ܕܫܡܫܐ ܐܘ ܕܣܗܪܐ''' ܗܘ ܓܕܫܐ [[ܡܘܙܠܬܐ|ܡܘܙܠܬܢܝܐ]] ܟܕ ܐܘ [[ܫܡܫܐ]] ܐܘ [[ܣܗܪܐ]] ܐܘ [[ܟܘܟܒܐ]] ܢܟܣܐ ܡܢ ܚܙܝܬܐ ܐܡܬܝ ܕܢܦܠܝܢ [[ܐܪܥܐ]] ܘܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܐܘ ܟܘܟܒܐ ܥܠ ܚܕܐ ܣܪܛܐ ܬܪܝܨܐ܀