«ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

I think that's correct
(in accordance with peshitta)
(I think that's correct)
[[ܠܦܦܐ:Creation of Adam.jpg|thumb|250px|ܒܪܘܝܘܬܐܒܪܝܬܐ ܕܐܕܡ]]
 
'''ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܬܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܝܬܐ]]: ספר בראשית) ܐܘ '''ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܫܝܬ''' ܗܘ ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕ[[ܐܘܪܝܬܐ]] ܘ[[ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]]. ܫܪܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܦܬܓܡܐ: ''"ܒܩܕܡܝܢ ܒܪܐ [[ܐܠܗܐ|ܝܘܝ]] ܝܬ ܫܡܝܐ ܘܝܬ ܐܪܥܐ"''܀