«ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'thumb|300px|ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ '''ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ''' ܐܘ ܪܐܫܘܢ ܠܨܝܘܢ (ܥܒܪܝܐܝܬ:...'
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'thumb|300px|ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ '''ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ''' ܐܘ ܪܐܫܘܢ ܠܨܝܘܢ (ܥܒܪܝܐܝܬ:...')
(No difference)