«ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'thumb|300px|ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ '''ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ''' ܐܘ ܪܐܫܘܢ ܠܨܝܘܢ (ܥܒܪܝܐܝܬ:...')
 
[[ܠܦܦܐ:RishonKikarHaMeyasdim02.jpg|thumb|300px|ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ]]
 
'''ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ''' ܐܘ ܪܐܫܘܢ ܠܨܝܘܢ ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܝܐܝܬ]]: ראשון לציון) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒ[[ܐܝܣܪܐܝܠ]]. ܬܘܚܡܐ ܕܫܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܒܥܒܪܐܝܬ ܗܘ "ܩܕܡܝܐ ܠܨܝܘܢ". ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 228،900 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܪܝܫܘܢ ܠܨܝܘܢ܀ܠܬܣܝܘܢ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ]]