«ܐܘܪܡܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Added content to article.
 
(Added content to article.)
[[Image:Urmia.png|thumb|ܡܲܦ ܕܐܝܼܪܘܼܢ ܡܼܢ ܐܘܼܪܡܝܼܵܐ]]
 
<big><big> '''ܐܘܪܡܝܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ|ܦܪܣܝܐ]]: ارومیه܄ [[ܠܫܢܐ ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ|ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ]]: Urumiyə/Urmu܄ [[ܠܫܢܐ ܟܘܪܕܝܐ|ܟܘܪܕܝܐ]]: Wurmê) ܝܠܵܗܿ ܡܕܼܝܼܢ݇ܬܵܐ ܓܵܘ [[ܐܝܪܘܢ]]܂ ܝܠܵܗܿ ܩܘܿܪܒܵܐ ܟܸܣ [[ܝܡܐ ܐܘܪܡܝܐ]]܂ ܐܸܕܝܘܿܡ܄ ܐܝܼܬܼ 602,403 ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܡܝܼܵܐ܀
 
[[ar:أرومية]]
[[az:Urmiyə]]