«ܥܡܐ ܩܪܕܘܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ ܘܬܘܪܨܐ
ܙ (ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ ܘܬܘܪܨܐ)
'''ܥܡܐ ܟܘܪܕܝܐܩܪܕܘܝܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܟܘܪܕܝܐܩܪܕܘܝܐ|ܟܘܪܕܐܝܬܩܪܕܘܐܝܬ]]: کورد/kurd) ܗܘ ܥܡܐ ܥܡ ܬܟܡܝܢܢ 30 ܡܠܝܘܢܐ ܒܪ ܢܫܐ. ܐܝܬܘܗܝܐܝܬ ܟܘܪ̈ܕܝܐܩܪ̈ܕܘܝܐ ܒ[[ܛܘܪܩܝܐ]] ܘܘܒ[[ܣܘܪܝܐ]] ܘܘܒ[[ܥܝܪܐܩ]] ܘܘܒ[[ܐܝܪܐܢ]]. 90% ܕܥܡܐ ܟܘܪܕܝܐ ܐܝܬܘܗܝ [[ܐܣܠܐܡ|ܡܫܠܡܝܐ]] ܘ5% [[ܡܫܝܚܝܘܬܐ|ܡܫܝܚܝܐ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܛܘܪܩܝܐ]]
2,927

edits