«ܓܫܪܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܚܪ̈ܢܐ.
ܙ (ܫܢܐ ܓܝܫܪܐ ܠ ܓܫܪܐ ܥܠ ܪܫ ܨܘܝܒܐ: ܟܬܒܬܐ ܥܬܝܩܬܐ.)
ܙ (ܐܚܪ̈ܢܐ.)
[[ܠܦܦܐ:GoldenGateBridge-001.jpg|thumb|300px|[[ܓܝܫܪܐܓܫܪܐ ܕܒܒܐ ܕܗܒܢܝܐ]] ܒ[[ܣܐܢ ܦܪܢܣܝܣܩܘ]]]]
 
'''ܓܝܫܪܐܓܫܪܐ''' ܐܘ '''ܓܫܪܐܓܝܫܪܐ''' ܗܘ ܒܢܝܢܐ ܕܐܬܢܓܕ ܥܠ [[ܦܩܥܬܐ|ܦܩܥ̈ܬܐ]] ܘܥܠ [[ܢܚܠܐ|ܢܚ̈ܠܐ]] ܘܥܠ [[ܥܘܡܩܐ|ܥܘܡܩ̈ܐ]] ܘܥܠ [[ܢܗܪܐ|ܢܗܪ̈ܘܬܐ]] ܓܝܪ ܥܒܪܐ ܕܣܟܪ̈ܐ܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܓܸܫܪܵܐ|ܓܸܫܪܹ̈ܐ|ܓܺܝܫܪܳܐ|ܓܶܫܪܷ̈ܐ}}