«ܣܢ (ܢܗܪܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܣܪܐ
(ܕܟܝܬ)
ܙ (ܐܣܪܐ)
'''ܣܢ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܐܝܬ]]: La Seine‏) ܗܘ ܚܕ ܡܢ [[ܢܗܪܐ|ܢܗܪ̈ܐ]] ܪ̈ܝܫܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܦܪܢܣܐ]]܀
 
ܣܢ ܗܘ ܚܕ ܡܢ [[ܐܩܪܚܐܐܘܪܚܐ|ܐܘܪ̈ܚܐ]] ܕܣܦـܢܐ ܕ[[ܬܓܪܘܬܐ]]. ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܫܪܫܐ ܕܓܪܫ ܡܫܢܝܢܘܬܐ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܩܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܦܐܪܝܣ]].
ܐܘܪܟܐ ܕܢܗܪܐ ܕܣܝܢ ܗܘ 776ܟܝܠܘܡܬܪܐ.
 
2,685

edits