«ܫܒܛ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
typo
ܙ (r2.6.5) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: ltg:Svacainis mieness)
ܙ (typo)
'''ܫܒܛ''' ܗܘ [[ܝܪܚܐ]] ܬܪܝܢܐ ܕ[[ܫܢܬܐ]] ܒ[[ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ]] ܕܐܝܬ ܒܗ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ܂ ܫܒܛ ܐܝܬ ܒܗ ܥܣܪܥܢܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܝܘܡܬ̈ܐ ܒ[[ܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ]] ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܝܘܡܬ̈ܐ ܒ[[ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ]]܀
 
{{ܝܪܚܐ ܕܫܢܬܐ}}