«ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
ܙ (ܫܢܐ ܒܪܩܩܐ ܥܪܒܝܐ ܠ ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ: ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ.)
No edit summary
 
'''ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ''' ܐܘ '''ܒܪܩܩܐ ܥܪܒܝܐ''' ([[ܥܪܒܝܬ]]:الخليج العربي)([[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ|ܦܪܣܐܝܬ]]:خلیج فارس).
ܗܘ ܕܪܥܐ ܡܗܝܐ ܠ[[ܐܘܩܝܢܘܣ ܗܢܕܘܝܐ]] ܟܐ ܡܬܟ ܡܢ [[ܒܪܩܩܐ ܕܥܡܐܢ]] ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܥܕܡܐ ܠ[[ܫܛܐ ܥܪ̈ܒܝܐܥܪܒܝܐ]] ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܒܐܪܝܟܘܬܐ ܕ965ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ ܥܕܡܐ [[ܠܫܢ ܝܡܐ]] ܕ[[ܗܪܡܝܙܕ]].
1,302

edits