«ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܙܥܘܪܐ.
(ܕܟܝܬ.)
ܙ (ܙܥܘܪܐ.)
'''ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ|ܦܪܣܐܝܬ]] خلیج فارس܆ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] الخليج العربي "ܒܪܩܩܐ ܥܪܒܝܐ") ܗܘ ܐܕܢܐ ܡܗܝܬܐ ܕ[[ܐܘܩܝܢܘܣ ܗܢܕܘܝܐ]] ܒܝܢܬ [[ܐܝܪܐܢ]] ([[ܦܪܣ]] ܥܬܝܩܬܐ) ܘܒܝܢܬ [[ܐܪܒܝܐ]]. ܗܢܐ ܒܪܩܩܐ ܝܫܛ ܡܢ [[ܒܪܩܩܐ ܕܥܘܡܐܢ]] ܒܬܝܡܢܐ ܥܕܡܐ ܠ[[ܫܛ ܐܠܥܪܒ|ܫܛ ܐܠܥܪ̈ܒ]] ܒܓܪܒܝܐ ܒܐܘܪܟܐ ܕ965 km ܥܕܡܐ ܠ[[ܣܦܪ ܝܡܐ ܕܗܘܪܡܙܕ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ| ]]
[[ܣܕܪܐ:ܒܪܩܩܐ ܕܐܘܩܝܢܘܣ ܗܢܕܘܝܐ]]