«ܡܪܘܢܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
No edit summary
'''ܡܪܘܢܝܐ''' ܗܢܘܢ ܥܠܡܐ [[ܡܫܝܚܝܬܐ]] ܥܡܪܝܢ ܒ[[ܠܒܢܢ]] ܘܪܝܫܐܝܬ ܒ[[ܛܘܪ ܠܒܢܢ]]. ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܡܫܝܚ̈ܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܢܘܢ ܘܬܒܥܝܢ [[ܥܕܬܐ ܡܕܘܢܝܬܐ]]܀
 
ܐܝܬ ܣܫܐ ܝܬܝܪ ܡܢ 3 ܡܠܝܘܢܐ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܒܥܠܡܐ܀
 
724

edits