«ܩܝܒܩ (ܗܘܦܪܟܝܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.
ܙ (r2.6.4) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: frr:Quebec)
ܙ (ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.)
[[ܠܦܦܐ:Québec, Canada.svg‎|thumb|250px|ܩܝܒܩ ܒܩܢܕܐ]]
 
'''ܩܝܒܩ''' ܐܘ '''ܩܘܝܒܩ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܐܝܬ]] Québec܄ [[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]] Quebec) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]܂. ܠܩܝܒܩ ܐܝܬ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕ[[ܐܘܢܛܐܪܝܘ]] ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܘܕ[[ܢܝܘܦܐܘܢܕܠܢܕ ܘܠܐܒܪܐܕܘܪ]] ܘܕ[[ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ]] ܡܢܡܕܢܚܐ ܘܥܡ ܐܬܪ̈ܐ ܒ[[ܐܬܪܘܬܐܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ|ܐܬܪ̈ܘܬܐܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ]] ܕ[[ܡܝܢ]] ܘܕ[[ܢܝܘ ܗܐܡܦܫܪ]] ܘܕ[[ܒܝܪܡܘܢܬ]] ܘܕ[[ܢܝܘ ܝܘܪܩ (ܐܬܪܘܬܐܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ)|ܢܝܘ ܝܘܪܩ]] ܡܢ ܬܝܡܢܐ܂ܬܝܡܢܐ. ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܩܝܒܩ ܗܝ [[ܩܝܒܩ (ܡܕܝܢܬܐ)|ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܝܒܩ]] ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܗܝ [[ܡܘܢܛܪܝܐܠ]]܂. ܐܢܫ̈ܐ ܕܩܝܒܩ ܡܠܠܝܢ ܒܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ܀
 
{{ܗܘܦܪܟܝܣ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܕܐ}}