«ܚܠܐ (ܕܚܝܚܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: ln:Zέlɔ)
[[ܠܦܦܐ:Third_beach_sandSahara desert.jpg|thumb|ܚܠܐܚܠ̈ܐ ܕܡܕܒܪܐ ܪܒܐ - ܠܝܒܝܐ]]
 
'''ܚܠܐ''' ܗܘ ܗܘܠܐ ܕܢܕܟܬܢܝܐ ܐܝܬ ܒ[[ܟܝܢܐ]]܀
'''ܚܠܐ''' ܕܚܝܚܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܣܦܪ̈ܝ [[ܝܡܐ|ܝܡܡ̈ܐ]] ܘ[[ܢܗܪܐ|ܢܗܪ̈ܘܬܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܚܵܠܵܐ|ܚܵܠܹ̈ܐ|ܚܳܠܳܐ|ܚܳܠ̈ܶܐ}}
1,302

edits