«ܚܠܐ (ܕܚܝܚܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
 
'''ܚܠܐ''' ܗܘ ܗܘܠܐ ܕܢܕܟܬܢܝܐ ܐܝܬ ܒ[[ܟܝܢܐ]]܀
ܚܠܐ ܒܪܐ ܡܢ ܕܢܕܟܝܬ̈ܐ ܚܦܪ̈ܢܝܐ ܕܚܝܚܐ، ܘܚܠܐ ܡܥܠܠ ܒܨܥܢܬ ܕ[[ܐܘܝܠܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܚܵܠܵܐ|ܚܵܠܹ̈ܐ|ܚܳܠܳܐ|ܚܳܠ̈ܶܐ}}
1,302

edits