«ܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
no edit summary
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ '[[ܠܦܦܐ:Rows of bodies of dead inmates fill the yard of Lager Nordhausen, a Gestapo concentration camp.jpg|thumb|300px|ܩܛܝܠܝܢ ܒܚܝܪܬܐ ܡܩܫܘܝܐ ܒܓܪܡܢ....')
 
ܙ
[[ܠܦܦܐ:Rows of bodies of dead inmates fill the yard of Lager Nordhausen, a Gestapo concentration camp.jpg|thumb|300px250px|ܩܛܝܠܝܢܩܛܝܠܝ̈ܢ ܒܚܝܪܬܐ ܡܩܫܘܝܐ ܒܓܪܡܢ.]]
'''ܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ''' ܐܦ ܐܬܝܕܥ ܒܫܡ '''ܗܫܘܐܗ''' ([[ܥܒܪܝܬ]]: השואה) ܐܘ '''ܗܘܠܘܩܘܣܛ''' (ܒܬܪ [[ܝܘܢܝܐ]]: ὁλόκαυστος) ܗܘ ܩܛܠܥܡܐ ܕ[[ܝܗܘ̈ܕܝܐ]] ܘ[[ܩܘܡܘܢ̈ܝܐ]] ܘ[[ܩܪ̈ܟܝܐ]] ܘܐܚܪ̈ܝܢ ܒ[[ܐܘܪܘܦܐ]] ܥܠ ܝܕ [[ܓܒܐ ܢܐܙܝܐ|ܢܐܙ̈ܝܐ]] ܘܒܪ ܩܝܡܗܢ ܒܝܢܬ 1940 ܘ1945܀
 
724

edits