«ܐܘܪܡܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Removed vowels and added alternate name.
ܙ (ܐܘܪܡܝ moved to ܐܘܪܡܝܐ: Moved back: "ܐܘܪܡܝ" is more of a "spoken" name instead of written (e.g. ܡܨܪܐ vs ܡܨܪܝܢ.)
(Removed vowels and added alternate name.)
[[Image:Urmia.png|thumb|ܡܲܦܡܦ ܕܐܝܼܪܘܼܢܕܐܝܪܢ ܡܼܢ ܐܘܼܪܡܝܼܵܐܐܘܪܡܝܐ]]
 
<big><big> '''ܐܘܪܡܝܐ''' ܐܢ '''ܐܘܪܡܝ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ|ܦܪܣܝܐ]]: ارومیه܄ [[ܠܫܢܐ ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ|ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ]]: Urumiyə/Urmu܄ [[ܠܫܢܐ ܟܘܪܕܝܐ|ܟܘܪܕܝܐ]]: Wurmê) ܝܠܵܗܿܝܠܗܿ ܡܕܼܝܼܢ݇ܬܵܐܡܕܝܢܬܐ ܓܵܘܓܘ [[ܐܝܪܘܢܐܝܪܢ]]܂ ܝܠܵܗܿܝܠܗܿ ܩܘܿܪܒܵܐܩܘܪܒܐ ܟܸܣܟܣ [[ܝܡܐ ܐܘܪܡܝܐ]]܂ ܐܸܕܝܘܿܡ܄ܐܕܝܘܡ܄ ܐܝܼܬܼܐܝܬ 602,403 ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐܐܢܫ̈ܐ ܓܵܘܓܘ ܐܘܼܪܡܝܼܵܐ܀ܐܘܪܡܝܐ܀
 
[[ar:أرومية]]