«ܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.
ܙ (r2.7.1) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: he:השואה)
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Rows of bodies of dead inmates fill the yard of Lager Nordhausen, a Gestapo concentration camp.jpg|thumb|250px|ܩܛܝܠܝ̈ܢ ܒܚܝܪܬܐ ܡܩܫܘܝܐ ܒܓܪܡܢ.]]
'''ܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ''' ܐܦ ܐܬܝܕܥ ܒܫܡ '''ܗܫܘܐܗ''' ([[ܥܒܪܝܬ]]: השואה) ܐܘ '''ܗܘܠܘܩܘܣܛ''' (ܒܬܪ [[ܝܘܢܝܐ]]: ὁλόκαυστος) ܗܘ ܩܛܠܥܡܐ ܕ[[ܝܗܘ̈ܕܝܐ]] ܘ[[ܩܘܡܘܢ̈ܝܐ]] ܘ[[ܩܪ̈ܟܝܐ]] ܘܐܚܪ̈ܝܢ ܒ[[ܐܘܪܘܦܐ]] ܥܠ ܝܕ [[ܓܒܐ ܢܐܙܝܐ|ܢܐܙ̈ܝܐ]] ܘܒܪ ܩܝܡܗܢ ܒܝܢܬ 1940 ܘ1945܀
 
'''ܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ''' ܐܦ ܐܬܝܕܥ ܒܫܡ '''ܗܫܘܐܗ''' ([[ܥܒܪܝܬܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: השואה) ܐܘ '''ܗܘܠܘܩܘܣܛ''' (ܒܬܪ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ|ܝܘܢܝܐ]]: ὁλόκαυστος) ܗܘܗܘa ܩܛܠܥܡܐ ܕ[[ܝܗܘ̈ܕܝܐܝܗܘܕܝܐ|ܝܗܘܕ̈ܝܐ]] ܘܘܕ[[ܩܘܡܘܢܝܣܡ|ܩܘܡܘܢ̈ܝܐ]] ܘܘܕ[[ܩܪ̈ܟܝܐܩܪܗܟܝܐ|ܩܪ̈ܗܟܝܐ]] ܘܐܚܪ̈ܝܢܘܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒ[[ܐܘܪܘܦܐ]] ܥܠ ܝܕ [[ܓܒܐ ܢܐܙܝܐ|ܢܐܙ̈ܝܐ]] ܘܒܪ ܩܝܡܗܢ ܒܝܢܬ 1940 ܘ1945܀
ܡܝܬ ܒܗܢܐ ܩܛܠܥܡܐ ܝܬܝܪ ܡܢ 6 ܡܝܠܝܘ̈ܢܐ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܒܚܝܪ̈ܬܐ ܡܩܫܘ̈ܝܐ ܪܝܫܐܝܬ ܒ[[ܓܪܡܢ]] ܘ[[ܦܘܠܢܕܐ]]܀
 
ܡܝܬܡܝܬܘ ܒܗܢܐ ܩܛܠܥܡܐ ܝܬܝܪ ܡܢ 6ܫܬܐ ܡܝܠܝܘ̈ܢܐ ܝܗܘܕ̈ܝܐܝܗܘܕ̈ܝܝܢ ܒܚܝܪ̈ܬܐ ܡܩܫܘ̈ܝܐ ܪܝܫܐܝܬ ܒ[[ܓܪܡܢ]] ܘ[[ܦܘܠܢܕܐ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܩܛܠܥܡܐ]]