«ܗܢܕܘ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܣܘܪܝܝܝܬ
(ܣܘܪܝܝܝܬ)
'''ܗܢܕܘ''' ܐܘ '''ܗܢܕܘܣܛܐܢ''' ([[ܠܫܢܐ ܗܢܕܘܝܐ|ܗܢܕܘܐܝܬ]]: भारत܄ [[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]]: India) ܗܝ [[ܐܬܪܐ]] ܒܬܝܡܢܐ ܕ[[ܐܣܝܐ (ܝܒܫܬܐ)|ܐܣܝܐ]]܂ ܗܢܕܘ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ [[ܦܐܩܣܛܐܢ]] ܘܥܡ [[ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܥܡܡܝܬܐ ܕܨܝܢ|ܨܝܢ]] ܘܥܡ [[ܢܝܦܐܠ]] ܘܥܡ [[ܒܘܛܐܢ]] ܘܥܡ [[ܡܝܐܢܡܐܪ]] ܘܥܡ [[ܒܢܓܠܐܕܫ]]܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܗܢܕܘ ܢܡܠܠܘܢ ܗܢܕܘܐܝܬ ܘܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܀
<center><gallery>
Fileܠܦܦܐ:KedarRange.jpg|Himalayaܗܝܡܐܠܐܝܐ
Fileܠܦܦܐ:Rashtrapati Bhavan Wide New Delhi India.jpg|Rashtrapatiܪܫܛܪܦܐܛܝ Bhavanܒܐܒܢ
Fileܠܦܦܐ:Taj Mahal, Agra, India edit3.jpg|Tajܛܔ Mahalܡܗܠ
Fileܠܦܦܐ:New Delhi Jama Masjid.jpg|Jamaܓܡܐ Masjidܡܣܓܝܕ
Fileܠܦܦܐ:Raj Path.jpg|Delhiܕܠܗܝ
Fileܠܦܦܐ:UB City.jpg|Bangaloreܒܢܓܐܠܪܗ
</gallery>
</center>
2,685

edits