«ܦܐܦܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.
ܙ (r2.7.1) (ܪܘܒܘܛ ܚܘܠܦܐ: eu:Aita santu)
ܙ (ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.)
'''ܦܐܦܐ''' ܐܘ '''ܦܦܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ|ܠܐܛܝܢܐܝܬ]]: Papa܄ "ܐܒܐ") ܗܘ ܪܝܫܐ ܐܦ ܫܘܡܗܐ ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܕ[[ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܪܗܘܡܝܐ|ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ]]. ܗܫܐ ܦܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ [[ܦܐܦܐ ܒܢܕܝܩܛܘܣ ܫܬܥܣܝܪܝܐ]]܀
 
ܦܐܦܐ ܗܘ ܐܦ ܪܝܫܐ ܕ[[ܥܕܬܐ ܩܘܦܛܝܬܐܐܝܓܘܦܛܝܬܐ]]. ܗܫܐ ܦܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ [[ܦܐܦܐ ܫܢܘܕܐ ܬܠܝܬܝܐ]]܀
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==