«ܐܘܪܡܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
Minor cleanup.
(Removed vowels and added alternate name.)
ܙ (Minor cleanup.)
[[Image:Urmia.png|thumb|ܡܦܨܘܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܼܢ ܐܘܪܡܝܐ]]
 
<big><big> '''ܐܘܪܡܝܐ''' ܐܢ '''ܐܘܪܡܝ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ|ܦܪܣܝܐ]]: ارومیه܄ [[ܠܫܢܐ ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ|ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ]]: Urumiyə/Urmu܄ [[ܠܫܢܐ ܟܘܪܕܝܐ|ܟܘܪܕܝܐ]]: Wurmê) ܝܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܓܘ [[ܐܝܪܢ]]܂ ܝܠܗܿ ܩܘܪܒܐ ܟܣ [[ܝܡܐܝܡܬܐ ܐܘܪܡܝܐ]]܂ ܐܕܝܘܡ܄ ܐܝܬ 602,403 ܐܢܫ̈ܐܐܢܫܐ ܓܘ ܐܘܪܡܝܐ܀
 
[[ar:أرومية]]