«ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 188.98.101.37 (ܡܡܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 188.98.101.37 (ܡܡܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ [[ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ]] ܕ[[ܐܢܛܝܘܟܝܐ]] ܘܐܝܟ [[ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]] ([[ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ|ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ]] ܘ[[ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]]) ܘܐܝܟ [[ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ]] ܘܐܝܟ [[ܡܪܘܢܝܐ|ܡܪ̈ܘܢܝܐ]] ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕ[[ܗܢܕܘ]] ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܕܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ ܡܪ̈ܘܢܝܐ܇ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܠܡ ܣܘܪܝܝܐ ܠܫܢܐ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܠܐ ܥܕ ܐܢܫ ܒܗ ܡܡܠܠ ܐܘ ܟܬܒ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܬܝܪܐܝܬ ܕܡܢ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܕܒܗ ܡܡܠܠܝܢ ܘܟܬܒܝܢ ܐܬܬܘܝܘ ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܥܠ ܦܘܕܐ ܕܐܡܪܘ܀}}
 
== ܫܪܫܐ ܕܫܡܐ ==
{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|
ܣܓܝ [[ܐܩܕܝܡܝܐ|ܐܩܕܝܡܝ̈ܐ]] ܐܘܝܘ ܕܪܬܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ|ܣܘܪܝܢܝܐ]] ܘܗܘ ܐܝܬܐ [[ܣܘܪܝܐ]] ܐܬܩܪܝ ܒܝܕ ܝܘܢܝ̈ܐ ܥܬܝܩܐ ܠ [[ܐܫܘܪܝܐ|ܐܫܘܪܝܝ̈ܐ]] ܟܕ ܡܛܘܠܩܠܘܢ ܠܐܠܦ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ (Ασσυρία، ܐܫܘܪܝܐ) ܠܬܗܘܐ (Συρία، ܣܘܪܝܐ) ܘ [[ܗܝܪܘܕܬܘܣ]] ܐܦܠܚ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܐ ܐܘ "ܣܝܪܝܐ" ܒܟܬܒܝܬ̈ܗ ܟܠ ܐܝܡܢ ܕܟܬܒ ܥܠ ܡܢܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܡܢ [[ܐܡܒܪܛܘܪܝܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ]] ܒܬܪܟܝܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܟܠ ܕܘܟ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕ [[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]].
 
ܘܐܬܚܙܝ ܚܕ ܟܝܦܐ ܥܬܝܩܐ ܟܬܝܒܐ ܒܬܪܝܢ ܠܫܢ̈ܐ ܒܬܝܡܢܐ [[ܬܘܪܟܝܐ]] ܘܐܬܚܘܝ ܗܘ ܟܝܦܐ ܬܘܪܓܡܐ ܕܪܬܡܐ ܕ ܐܫܘܪ ܒ [[ܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ]] ܠ ܣܘܪܝܐ ܒ [[ܠܫܢܐ ܠܘܒܝܐ]]. }}
 
=== ܪܩܡ̈ܐ ܣܘܪܝܝ̈ܐ ===
2,685

edits