«ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܠܐ ܣܪܛܐ (ܩܠܒܐ)
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 188.98.101.37 (ܡܡܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
(ܕܠܐ ܣܪܛܐ (ܩܠܒܐ))
}}
 
'''ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ''' ܐܘ '''ܣܘܪܝܬ''' ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܥܙ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕ[[ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ]] ܕ[[ܐܘܪܗܝ]] ܘܡܬܝܕܥ ܒܦܪܥܐ ܐܪܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ|ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ]] ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒ[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܒ[[ܛܘܪܩܝܐ]]܆ ܘܬܘܒ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒ[[ܣܘܪܝܐ]] ܕܝܘܡܢ ܐܝܟ [[ܩܡܫܠܝ]] (ܙܠܝܢ) ܘܐܝܟ [[ܩܒܪܐ ܚܘܪܐ|ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]] ܘܐܝܟ [[ܚܣܟܗ]] ܘܐܝܟ [[ܚܒܘܪ]] ܘܐܝܟ [[ܡܥܠܘܠܐ]] ܘܐܝܟ [[ܓܒܥܕܝܢ]] ܘܐܝܟ [[ܒܟܥܐ]]܆ ܘܬܘܒ ܒ[[ܥܝܪܐܩ]] ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܫܠܒܐ ܕ[[ܢܝܢܘܐ (ܗܘܦܪܟܝܐ)|ܢܝܢܘܐ]] ([[ܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ]]) ܘܕ[[ܒܪܛܠܐ]] ܘܕ[[ܐܠܩܘܫ]] ܘܕ[[ܒܓܕܝܕܐ]] ܘܕ[[ܣܛܪ]]܆ ܘܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܐܩ]]܆ ܘܬܘܒ ܒ[[ܐܘܪܡܝܐ]] ܒ[[ܐܝܪܐܢ]] ܘܣܛܪ܀ }}
{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|
'''ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ''' ܐܘ '''ܣܘܪܝܬ''' ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܥܙ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕ[[ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ]] ܕ[[ܐܘܪܗܝ]] ܘܡܬܝܕܥ ܒܦܪܥܐ ܐܪܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ|ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ]] ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒ[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܒ[[ܛܘܪܩܝܐ]]܆ ܘܬܘܒ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒ[[ܣܘܪܝܐ]] ܕܝܘܡܢ ܐܝܟ [[ܩܡܫܠܝ]] (ܙܠܝܢ) ܘܐܝܟ [[ܩܒܪܐ ܚܘܪܐ|ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]] ܘܐܝܟ [[ܚܣܟܗ]] ܘܐܝܟ [[ܚܒܘܪ]] ܘܐܝܟ [[ܡܥܠܘܠܐ]] ܘܐܝܟ [[ܓܒܥܕܝܢ]] ܘܐܝܟ [[ܒܟܥܐ]]܆ ܘܬܘܒ ܒ[[ܥܝܪܐܩ]] ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܫܠܒܐ ܕ[[ܢܝܢܘܐ (ܗܘܦܪܟܝܐ)|ܢܝܢܘܐ]] ([[ܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ]]) ܘܕ[[ܒܪܛܠܐ]] ܘܕ[[ܐܠܩܘܫ]] ܘܕ[[ܒܓܕܝܕܐ]] ܘܕ[[ܣܛܪ]]܆ ܘܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܐܩ]]܆ ܘܬܘܒ ܒ[[ܐܘܪܡܝܐ]] ܒ[[ܐܝܪܐܢ]] ܘܣܛܪ܀ }}
 
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ [[ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ]] ܕ[[ܐܢܛܝܘܟܝܐ]] ܘܐܝܟ [[ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]] ([[ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ|ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ]] ܘ[[ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]]) ܘܐܝܟ [[ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ]] ܘܐܝܟ [[ܡܪܘܢܝܐ|ܡܪ̈ܘܢܝܐ]] ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕ[[ܗܢܕܘ]] ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܕܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ ܡܪ̈ܘܢܝܐ܇ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܠܡ ܣܘܪܝܝܐ ܠܫܢܐ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܠܐ ܥܕ ܐܢܫ ܒܗ ܡܡܠܠ ܐܘ ܟܬܒ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܬܝܪܐܝܬ ܕܡܢ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܕܒܗ ܡܡܠܠܝܢ ܘܟܬܒܝܢ ܐܬܬܘܝܘ ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܥܠ ܦܘܕܐ ܕܐܡܪܘ܀}}
{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ [[ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ]] ܕ[[ܐܢܛܝܘܟܝܐ]] ܘܐܝܟ [[ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]] ([[ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ|ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ]] ܘ[[ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]]) ܘܐܝܟ [[ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ]] ܘܐܝܟ [[ܡܪܘܢܝܐ|ܡܪ̈ܘܢܝܐ]] ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕ[[ܗܢܕܘ]] ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܕܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ ܡܪ̈ܘܢܝܐ܇ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܠܡ ܣܘܪܝܝܐ ܠܫܢܐ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܠܐ ܥܕ ܐܢܫ ܒܗ ܡܡܠܠ ܐܘ ܟܬܒ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܬܝܪܐܝܬ ܕܡܢ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܕܒܗ ܡܡܠܠܝܢ ܘܟܬܒܝܢ ܐܬܬܘܝܘ ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܥܠ ܦܘܕܐ ܕܐܡܪܘ܀}}
 
== ܫܪܫܐ ܕܫܡܐ ==
{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|
ܣܓܝ [[ܐܩܕܝܡܝܐ|ܐܩܕܝܡܝ̈ܐ]] ܐܘܝܘ ܕܪܬܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ|ܣܘܪܝܢܝܐ]] ܘܗܘ ܐܝܬܐ [[ܣܘܪܝܐ]] ܐܬܩܪܝ ܒܝܕ ܝܘܢܝ̈ܐ ܥܬܝܩܐ ܠ [[ܐܫܘܪܝܐ|ܐܫܘܪܝܝ̈ܐ]] ܟܕ ܡܛܘܠܩܠܘܢ ܠܐܠܦ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ (Ασσυρία، ܐܫܘܪܝܐ) ܠܬܗܘܐ (Συρία، ܣܘܪܝܐ) ܘ [[ܗܝܪܘܕܬܘܣ]] ܐܦܠܚ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܐ ܐܘ "ܣܝܪܝܐ" ܒܟܬܒܝܬ̈ܗ ܟܠ ܐܝܡܢ ܕܟܬܒ ܥܠ ܡܢܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܡܢ [[ܐܡܒܪܛܘܪܝܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ]] ܒܬܪܟܝܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܟܠ ܕܘܟ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕ [[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]].
 
ܘܐܬܚܙܝ ܚܕ ܟܝܦܐ ܥܬܝܩܐ ܟܬܝܒܐ ܒܬܪܝܢ ܠܫܢ̈ܐ ܒܬܝܡܢܐ [[ܬܘܪܟܝܐ]] ܘܐܬܚܘܝ ܗܘ ܟܝܦܐ ܬܘܪܓܡܐ ܕܪܬܡܐ ܕ ܐܫܘܪ ܒ [[ܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ]] ܠ ܣܘܪܝܐ ܒ [[ܠܫܢܐ ܠܘܒܝܐ]]. }}
 
=== ܪܩܡ̈ܐ ܣܘܪܝܝ̈ܐ ===
ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܬܦܠܚܝܢ ܐܬܘܬ̈ܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܐܟ ܪܩܡܐ ܕܡܢܝܢܐ ܘܐܟ ܟܠ ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡ̈ܝܐ ܐܚܪܝܢ̈ܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ. ܘܡܓܫܡܢ̈ܐ ܐܬܘܬ̈ܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܗܢܘܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܪܩܡܐ ܡܢ 1 ܥܕ 900. ܘܗܟܢܐ ܢܡܨܐ ܢܟܬܒ ܪܩܡܐ ܡܢ 1 ܥܕ 499 ܒܐܬܘܬܐ ܚܕ ܠܟܠ ܣܕܪܐ، ܘܟܠ ܐܝܡܢ ܢܘܣܦ ܛܦܐ ܠܥܠ ܡܢ ܚܕ ܐܬܘܬܐ ܡܪܒܢ ܛܝܡܐ ܕܝܠܜ ܒܥܣܪܐ ܓܗ̈ܐ.}}
{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|
ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܬܦܠܚܝܢ ܐܬܘܬ̈ܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܐܟ ܪܩܡܐ ܕܡܢܝܢܐ ܘܐܟ ܟܠ ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡ̈ܝܐ ܐܚܪܝܢ̈ܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ. ܘܡܓܫܡܢ̈ܐ ܐܬܘܬ̈ܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܗܢܘܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܪܩܡܐ ܡܢ 1 ܥܕ 900. ܘܗܟܢܐ ܢܡܨܐ ܢܟܬܒ ܪܩܡܐ ܡܢ 1 ܥܕ 499 ܒܐܬܘܬܐ ܚܕ ܠܟܠ ܣܕܪܐ، ܘܟܠ ܐܝܡܢ ܢܘܣܦ ܛܦܐ ܠܥܠ ܡܢ ܚܕ ܐܬܘܬܐ ܡܪܒܢ ܛܝܡܐ ܕܝܠܜ ܒܥܣܪܐ ܓܗ̈ܐ.}}
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| 1
| ܐ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܐ}}
|ܚܕ
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܚܕ}}
|ܚܕ \ ܚܐܕ
| 10
| ܝ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܝ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܥܣܪܐ}}
|ܥܣܪܐ \ ܥܣܪܘ
| 100
| ܩ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܩ}}
|ܡܐܐ
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܡܐܐ}}
|ܡܐܐ \ ܡܘ
|- bgcolor="#EFEFEF"
| 2
| ܒ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܒ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܪܝܢ}}
|ܬܪܝܢ
| 20
| ܟ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܟ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܥܣܪܝܢ}}
|ܥܣܪܝܢ
| 200
| ܪ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܪ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܡܐܬܝܢ}}
|ܡܐܬܝܢ/ܡܘܬܝܢ
|-
| 3
| ܓ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܓ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܠܬܐ}}
|ܬܠܬܐ \ ܬܠܘܬܘ
| 30‫
| ܠ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܠ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܠܬܝܢ}}
|ܬܠܬܝܢ \ ܬܠܘܬܝ
| 300‫
| ܫ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܫ}}‬
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܠܬܡܐܐ}}
|ܬܠܬܡܐܐ \ ܬܠܬܡܘ
|- bgcolor="#EFEFEF"
| 4
| ܕ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܕ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܐܪܒܥܐ}}
|ܐܪܒܥܐ \ ܐܪܒܥܘ
| 40
| ܡ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܡ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܐܪܒܥܝܢ}}
|ܐܪܒܥܝܢ
| 400
| ܬ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܐܪܒܥܡܐܐ}}
|ܐܪܒܥܡܐܐ \ ܐܪܒܥܡܘ
|-
| 5
| ܗ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܗ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܚܡܫܐ}}
|ܚܡܫܐ \ܚܡܫܘ
| 50
| ܢ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܢ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܚܡܫܝܢ}}
|ܚܡܫܝܢ
| 500
| ܢܿ (ܬܩ‬)
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܢܿ}} ({{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܩ}}‬)
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܚܡܫܡܐܐ}}
|ܚܡܫܡܐܐ \ ܚܡܫܡܘ
|- bgcolor="#EFEFEF"
| 6
| ܘ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܘ}}
|ܫܬܐ
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܫܬܐ}}
|ܫܬܐ \ܫܬܘ
| ‫60
| ܣ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܣ}}‬
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܫܬܝܢ}}
|ܫܬܝܢ
| ‫‫600‬‬
| ܣܿ (ܬܪ)
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܣܿ}} ({{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܪ}})
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܫܬܡܐܐ}}
|ܫܬܡܐܐ \ܫܬܡܘ
|-
| 7
| ܙ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܙ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܫܒܥܐ}}
|ܫܒܥܐ \ ܫܒܥܘ
| ‫70‬
||ܥ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܥ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܫܒܥܝܢ}}
|ܫܒܥܝܢ
| ‫‫700‬‬
| ܥܿ (ܬܫ)
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܥܿ}} ({{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܫ}})
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܫܒܥܡܐܐ}}
|ܫܒܥܡܐܐ \ܫܒܥܡܘ
|- bgcolor="#EFEFEF"
| 8
| ܚ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܚ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܡܢܝܐ}}
|ܬܡܢܝܐ \ ܬܡܢܝܘ
| ‫80‬
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܦ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܡܢܝܢ}}
|ܬܡܢܝܢ \ ܬܡܘܢܝܢ
| 800
|ܦܿ (‫‫ܬܬ‬‬)
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܦܿ}} ({{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|‫‫ܬܬ}}‬‬)
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܡܢܡܐܐ}}
|ܬܡܢܡܐ \ ܬܡܢܡܘ
|-
| 9
| ܛ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܛ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܫܥܐ}}
|ܬܫܥܐ \ ܬܫܥܘ
| ‫90
| ܨ
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܨ}}
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܫܥܝܢ}}
|ܬܫܥܝܢ
| 900
|ܨܿ (ܬܩ‬)
| {{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܨܿ}} ({{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܬܩ}}‬)
|{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܬܫܥܡܐܐ}}
|ܬܫܥܡܐܐ \ ܬܫܥܡܘ
|}
| <center>100,000</center>
|- bgcolor="#EFEFEF"
|‫<center>{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܐ݂}} ܐܘ{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܐܿ}}ܐܘܐܿ</center>
|<center>{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܐ}}</center>
|‫<center>{{ܣܪܛܐ|ܐܣܛܪܢܓܠܐ|ܐ݈݇}}</center>
|-
| <center>ܐܠܦܐ \ ܐܠܦܘ</center>
| <center>ܡܐ ܐܠܦܝܢ \ ܡܘ ܐܠܦܝܢ</center>
|}
 
== ܪܬܡܐ ==
 
== ܗܘܓܝܐ ==
 
== ܠܥܙ̈ܐ ==
 
=== ܠܥܙܐ ܡܕܢܚܝܐ ===
 
=== ܠܥܙܐ ܡܥܪܒܝܐ ===
 
 
==ܐܦ ܚܙܝ==
2,685

edits