«ܚܝܘܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܚܪ̈ܢܐ.
(ܝܣܦܬ ܓܕܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܒܕܩܬ ܪܬܡܐ.)
ܙ (ܐܚܪ̈ܢܐ.)
[[ܠܦܦܐ:Animalia_diversity.jpg|thumb|ܐܕ̈ܫܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ]]
 
'''ܚܝܘܬܐ''' (ܓܕܡܐ ܩܕܡܝܐ: '''ܚܝܘܐ''') ܗܝ ܟܢܫܐ ܕ[[ܐܝܬܝܐ|ܐܝܬܝ̈ܐ]] [[ܚܝܐ|ܚܝ̈ܐ]] ܡܬܪܓܫܢܐ ܣܓܝ [[ܟܘܪܐ|ܟܘܪ̈ܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܚܲܝܘܼܬ݂ܵܐ|ܚܲܝ̈ܘܵܬ݂ܵܐ|ܚܰܝܽܘܬ̥ܳܐ|ܚܰܝ̈ܘܳܬ̥ܳܐ}}