«ܩܠܝܕܐ (ܓܪܡܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 334a (ܡܡܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ MerlIwBot
ܙ (ܒܕܩܬ ܓܕܡܐ.)
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 334a (ܡܡܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ MerlIwBot)
[[ܠܦܦܐ:Pectoral girdles-en.svg|thumb|ܩܠܝܕܐ (Clavicle)]]
 
'''ܩܠܝܕܐ''' ܗܘ [[ܓܪܡܐ]] ܐܪܝܟܐ ܘܚܕ ܡܢ ܬܠܬܐ ܓܪ̈ܡܝܢܓܪ̈ܡܐ ܕ[[ܟܬܦܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܩܠܝܼܕ݂ܵܐ|ܩܠܝܼܕ݂ܹ̈ܐ|ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ|ܩܠܺܝܕ݂̈ܶܐ}}