«ܐܘܪܡܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
Fixed typos.
ܙ (Minor cleanup.)
ܙ (Fixed typos.)
[[Image:Urmia.png|thumb|ܨܘܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܼܢ ܐܘܪܡܝܐ]]
 
<big><big> '''ܐܘܪܡܝܐ''' ܐܢܐܘ '''ܐܘܪܡܝ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ|ܦܪܣܝܐ]]: ارومیه܄ [[ܠܫܢܐ ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ|ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ]]: Urumiyə/Urmu܄ [[ܠܫܢܐ ܟܘܪܕܝܐ|ܟܘܪܕܝܐ]]: Wurmê) ܝܠܗܿܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܓܘ [[ܐܝܪܢ]]܂ ܝܠܗܿܗܝ ܩܘܪܒܐ ܟܣܥܠ [[ܝܡܬܐ ܐܘܪܡܝܐ]]܂ ܐܕܝܘܡ܄ ܐܝܬ 602,403 ܐܢܫܐ ܓܘ ܐܘܪܡܝܐ܀
 
[[ar:أرومية]]