«ܓܙܪܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (ܪܘܒܘܛ: ܬܘܣܦܬܐ tk:Ada)
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Island.jpg|thumb|200px|ܓܙܪܬܐ]]
 
'''ܓܙܪܬܐ''' ܗܝ ܐܪܥܐܩܛܥܐ ܥܡܕܐܪܥܐ ܟܠܕܟܠܗܘܢ ܣܛܪ̈ܘܗܝܣܛܪ̈ܝܗ̇ ܓܘ ܦܓܪܐܒܦܓܪܐ ܕ[[ܡܝܐ|ܡܝ̈ܐ]] (ܐܝܟ [[ܢܗܪܐ]]܄ ܐܘ [[ܝܡܬܐ]]܄ ܐܘ [[ܝܡܐ]]܄ ܐܘ [[ܐܘܩܝܢܘܣ]])܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܓܵܙܲܪܬܵܐ|ܓܵܙܪ̈ܵܬܼܵܐ|ܓܳܙܰܪܬ̊ܳܐ|ܓܳܙܪ̈ܳܬ̥ܳܐ}}