«ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(oc:Sant Jòrdi ܫܠܐܡܐ)
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Stgeorge-dragon.jpg|thumb|250px|ܨܘܪܬܐ ܕܡܪܝܕ''[[ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܩܛܠܘܬܢܝܢܐ]]'' ܬܢܝܢܐܒܝܕ [[ܓܘܣܛܒ ܡܘܪܘ]]]]
 
'''ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ''' ܗܘܐ(ܐܬܝܠܕ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐܒܫܢܬ [[ܪܗܘܡܐ|ܪܗܘܡܝܐ]]275 ܐܘ 281 ܘܡܝܬ ܒ23 ܢܝܣܢ 303) ܗܘܐ ܝܘܢܝܐ ܡܢ [[ܐܢܛܘܠܝܐ]] ([[ܛܘܪܩܝܐ]] ܝܘܡܢܐ) ܘܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܒܓܝܣܐ [[ܪܗܘܡܐ|ܪܗܘܡܝܐ]] ܘܗܘ ܣܗܕܐ ܕܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ]] ܘܘܕ[[ܐܣܠܐܡ]]. ܐܒܘܗܝ ܗܘܐ ܓܪܘܢܕܝܘܣ ܡܢ [[ܩܦܘܕܘܩܝܐ]] ܘܐܡܗ ܗܘܬ ܦܘܠܝܟܪܘܢܝܐ ܡܢ [[ܠܘܕ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܩܕܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ|ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ]]