«ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
no edit summary
ܙ (r2.7.1) (ܪܘܒܘܛ: ܬܘܣܦܬܐ la:Ecclesia Chaldaeorum Catholica)
ܙ
[[ܠܦܦܐ:صرتثي.jpg|thumb|ܛܘܦܣܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ]]
'''ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ''' ܗܝ ܡܢܬܐ ܡܢ [[ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]] ܕܐܣܪ ܥܡ [[ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ|ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ]]. ܡܪܝ [[ܡܪܝܠܘܝܣ ܥܡܢܘܐܝܠܪܘܦܐܝܠ ܬܠܝܬܝܐܩܕܡܝܐ ܕܠܝܣܟܘ]] ܗܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ܀
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==
724

edits