«ܒܓܕܐܕ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Ur of the chaldean (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ MerlIwBot
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Ur of the chaldean (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ MerlIwBot)
'''ܒܓܕܕܒܓܕܐܕ''' ܐܘ '''ܒܓܕܕ''' ܗܝ:
 
*[[ܒܓܕܕܒܓܕܐܕ (ܡܕܝܢܬܐ)]]
*[[ܒܓܕܕܒܓܕܐܕ (ܗܘܦܪܟܝܐ)]]
 
{{ܬ.ܐ.}}
2,927

edits