«ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܣܘܪܝܝܐܝܬ
(ܡܪܝ)
(ܣܘܪܝܝܐܝܬ)
 
[[Imageܠܦܦܐ:Dolabani ܕܘܠܒܢܝ.JPG|244px|thumb|left|ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ]]
 
'''ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ''' ܗܘܐ ܒܣܝܩܘܡ 27 ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬܐ ܕ1885 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܡܪܕܝܢ (ܡܕܝܢܬܐ)|ܡܪ̈ܕܐ]]. ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܪܐ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܡܪ̈ܕܐ ܦܠܚ ܐܝܟ ܐܫܟܦܐ ܒܥܠܝܡܘܬܗ. ܒܫܢܬܐ ܕ1907 ܐܙܠ ܘܒܥܒܪ ܒܕܝܪܐܒ[[ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ]]. ܡܢ ܬܡܢ ܐܫܬܕܪ ܠܛܘܪܐ ܕܡܪܬܝ ܣܝܕܐ ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܗܘܘ ܕܘܟܬܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܫܢܐ ܒܡܪܬܝ ܣܝܕܐ ܣܝܡ ܕܝܪܝܐ ܒܫܢܬܐ ܕ1908 ܘܠܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܠܐ ܦܠܛ ܡܢ ܩܠܝܬܗ. ܘܡܢ ܫܢܬܐ ܕ1919 ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܕ1947 ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ. ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ ܗܘ ܕܡܢ ܕܐܪܝܡ ܚܪܡܐ ܕܦܣܩ ܥܠ [[ܡܪܝ ܢܣܛܘܪܝܣ]] ܒ[[ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ]]. ܒܫܢܬ 1969 ܠܡܪܢ ܫܢܝ ܘܥܢܕ ܒܣܝܒܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܛܒܬܐ ܡܠܝܬܐ ܥܘܬܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܦܓܪܢܝܐ ܒܙܒܢ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܗ ܣܡ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܠܬܐ ܕܝܪ̈ܝܝܢ ܘܟܗܢ̈ܝܢ ܘܡܫܡܫܢ̈ܝܢ܀
 
== ܙܡܝܪܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ==
:ܐܝܬܝܟܝ ܠܡ ܚܬܘܪܝ܀
 
[[categoryܣܕܪܐ:ܐܒܗܐ ܕܥܕܬܐ]]
[[categoryܣܕܪܐ:ܣܘܪܝܝܐ]]
2,685

edits