«ܒܓܕܐܕ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Ur of the chaldean (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Ur of the chaldean (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot)
 
'''ܒܓܕܐܕ''' ܐܘ '''ܒܓܕܕ''' ܗܝ:
 
*[[ܒܓܕܕܒܓܕܐܕ (ܡܕܝܢܬܐ)]]
*[[ܒܓܕܕܒܓܕܐܕ (ܗܘܦܪܟܝܐ)]]
 
{{ܬ.ܐ.}}