«ܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 176.70.218.122 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Legobot
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 176.70.218.122 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Legobot)
'''ܠܫܢܐ ܬܘܪܟܝܐܛܘܪܩܝܐ''' ܐܘ '''ܬܘܪܟܝܬܛܘܪܩܝܬ''' (Türkçe) ܗܘ [[ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܠܫܢܐ]] ܕܢܬܡܠܠ ܒ[[ܬܘܪܟܝܐܛܘܪܩܝܐ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ|ܛ]]