«ܣܩܠܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ '{{ܐܬܪܐ| | ܫܡܐ = ܨܝܩܠܝܐ | ܐܬܪܐ =ܨܝܩܠܝܐ <br/> Sicilia | ܨܘܪܬܐ ܕܐܬܐ = Sicilian Flag.svg | ܨܘܪܬܐ ܕܢܝܫܐ = Coat of arms of Sicily.svg | ...')
 
No edit summary
}}
 
'''ܨܝܩܠܝܐ''' ܘܒ[[ܠܫܢܐ ܐܝܛܠܝܐ]]: Sicilia، ܗܝ ܚܕ ܓܙܪܬܐ ܬܒܥܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܛܠܝܐ ܘܪܒܬ ܒܡܫܛܚܐ ܒܝܢܬ ܓܙܪ̈ܬܐ ܕ[[ܝܡܐ ܡܨܥܝܐ]]، ܘܨܝܩܠܝܐ ܐܝܬܗ̇ ܚܕ ܕܘܟܬܐ ܕܐܬܠܗ̇ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܒܓܘ [[ܐܝܛܠܝܐ]]. ܘܓܙܪܬܐ ܙܥܘܪܐ ܕܐܝܬ ܚܕܪܗ̇ ܐܟ [[ܓܙܪܬܐ ܐܝܘܠܝܐ|ܓܙܪܬܐ ܐܝܘܠܝ̈ܐ]] ܐܝܬܗ̇ܝ ܡܢܬܐ ܡܢ ܨܝܩܠܝܐ. ܘܫܡܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܨܝܩܠܝܐ ܐܝܬܗܘܝ ܕܘܟܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܨܝܩܠܝܐ.
ܘܐܢܫܐ ܝܕܝܥܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܨܝܩܠܝܐ ܐܟ ܕܪܫܝܐ ܡܫܡܗܐ [[ܐܪܟܡܝܕܣ]].
 
1,302

edits