«ܚܢܢܝܫܘܥ ܐ ܚܓܝܪܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܚܢܢܝܫܘܥ ܐ ܚܓܝܪܐ''' , ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ (حنان يشوع الأول الأعرج) 685 – 700 ܡܪܢܝܬܐ. ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܪܒܥܝ...')
 
(ܕܟܝܬ.)
 
'''ܚܢܢܝܫܘܥ ܐ ܚܓܝܪܐ''' , ܘܒ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] (حنان يشوع الأول الأعرج)الأعرج܆ 685 – 700 ܡܪܢܝܬܐ.) ܗܘܗܘܐ [[ܦܛܪܝܪܟܐ]] ܕܐܪܒܥܝܢ ܡܢ ܫܠܫܠܬܐܫܝܫܠܬܐ ܕܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܕ[[ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]] ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܕܥܬ ܒܫܡܐ ܕܥܕܬܐ ܢܣܛܘܪܢܝܬܐ ܐܘ ܥܕܬܐ ܦܪܣܝܬܐ.ܦܪܣܝܬܐ܀