«1000000 (ܡܢܝܢܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 77.127.36.176 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 77.127.36.176 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot)
 
'''1000000''' ܐܘ '''ܡܠܝܘܢ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]]: million) ܗܘ [[1000 (ܡܢܝܢܐ)|ܐܠܦ]] ܐܠܦ̈ܝܢ ܐܘ 1,000,000 (10<sup>6</sup>)܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܡܢܝܢܐ#4$4$4444$$44$$44#*&^%$#@!]]