«ܣܢܛܝܐܓܘ ܕܐ ܬܫܝܠܝ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܣܐܢܬܝܐܓܘ ܠ ܣܢܛܝܐܓܘ ܕܐ ܬܫܝܠܝ: ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ)
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Santiago de chile collage.png|ܙܥܘܪܬܐ|ܐܪܫܟܝܬܐܨܘܪ̈ܬܐ [[ܬܫܝܠܝ]]ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ ܡܢ ܣܢܛܝܐܓܘ]]
 
'''ܣܐܢܬܝܐܓܘ''' ܐܪܫܟܝܬܐ [[ܬܫܝܠܝ]]
'''ܣܢܛܝܐܓܘ ܕܐ ܬܫܝܠܝ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܣܦܢܝܐ|ܐܣܦܢܐܝܬ]] Santiago de Chile) ܐܘ ܒܠܚܘܕ '''ܣܢܛܝܐܓܘ''' (Santiago) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕ[[ܬܫܝܠܝ]]܀