«ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

like english wiki
ܙ (ܢܛܪ "ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ" ([ܫܚܠܦ=ܦܣܣ ܠܡܦܠܚܢ̈ܐ ܚܬܝܬ̈ܐ ܝܬܐܝܬ ܒܠܚܘܕ] (ܠܥܠܡ) [ܫܢܝ=ܦܣܣ ܠܡܦܠܚܢ̈ܐ ܚܬܝܬ̈ܐ ܝܬܐܝܬ ܒܠܚܘܕ] (ܠܥܠܡ)))
(like english wiki)
[[ܠܦܦܐ:Persian golf in 1689 world map-red-arrow.TIF|thumb|200px|left]]
 
'''ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ|ܦܪܣܐܝܬ]] خلیج فارس܆ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] الخليج العربي "ܒܪܩܩܐ ܥܪܒܝܐ") ܗܘ ܐܕܢܐ ܡܗܝܬܐ ܕ[[ܐܘܩܝܢܘܣ ܗܢܕܘܝܐ]] ܒܝܢܬ [[ܐܝܪܐܢ]] ([[ܦܪܣ]] ܥܬܝܩܬܐ) ܘܒܝܢܬ [[ܐܪܒܝܐ]]. ܗܢܐ ܒܪܩܩܐ ܝܫܛ ܡܢ [[ܒܪܩܩܐ ܕܥܘܡܐܢ]] ܒܬܝܡܢܐ ܥܕܡܐ ܠ[[ܫܛ ܐܠܥܪܒ|ܫܛ ܐܠܥܪ̈ܒ]] ܒܓܪܒܝܐ ܒܐܘܪܟܐ ܕ965 km ܥܕܡܐ ܠ[[ܣܦܪ ܝܡܐ ܕܗܘܪܡܙܕ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ| ]]
5

edits