«ܡܐܟܘܠܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Johezz (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Legobot
(i changed that to tell everyone something about it)
Tag: Mobile edit
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Johezz (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Legobot)
[[ܠܦܦܐ:Foods.jpg|thumb|ܡܐ̈ܟܠܬܐ ܝܥܝܬܢܝܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ]]
Food is good
 
'''ܡܐܟܘܠܬܐ''' ܗܝ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢ [[ܚܝܘܬܐ|ܚܝܘܬܢܝܐ]] ܐܘ [[ܝܥܝܬܐ|ܝܥܝܬܢܝܐ]] ܕܝܗܒ ܚܝܠܐ ܘ[[ܬܘܪܣܝܐ]] ܠ[[ܒܪܢܫܐ|ܒܪ̈ܢܫܐ]] ܘܠܚܝܘ̈ܬܐ܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ|ܡܹܐ̈ܟ݂ܠܵܬ݂ܵܐ . ܡܹܐ̈ܟ݂ܘܼܠܵܬ݂ܵܐ|ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ|ܡܶܐ̈ܟ̥ܠܳܬ̥ܳܐ}}